Systém (volby) telefonního hlasového automatu

  1. Pro dotazy týkající se termínů obřadů
  2. Povolení pro vjezdy na hřbitov
  3. Pro POUZE provozovatele (zaměstnance) pohřebních služeb
  4. Informace k objednávkám květin z e-shopu
  5. Pro POUZE firemní dodavatele květin
  6. Informace k rozptylům a vsypům
  7. Pro vypravitele pohřbů (osoby, které v pohřebních službách objednaly rozloučení ve smuteční síni)
  8. Pro ostatní dotazy