Časté otázky a odpovědi

Můžeme k obřadní síni přijet autem, např. pro věnce a květiny nebo s hendikepovanou osobou?

Vjezd do areálu hřbitova je zakázán, a to i vozidlům užívaným osobami se zdravotním postižením. O zajištění výjimky (jednorázového povolení vjezdu) můžete požádat pohřební službu nebo přímo Správu hřbitovů (tel. 495 537 660). Toto povolení může být zpoplatněno.

Jak dlouho před obřadem máme přijít?

Pokud jste vypravitelem pohřbu (tedy osoba, která sjednává celý pohřeb s pohřební službou), přijďte do Smuteční síně 15-20 minut před začátkem obřadu, aby se s Vámi mohl pracovník Smuteční síně domluvit na případných podrobnostech. Se stejným předstihem může přijít i nejbližší rodina zesnulého. K dispozici vám bude Místnost pro pozůstalé, kam za vámi přijde řečník obřadní síně a probere s vámi smuteční řeč a průběh celého rozloučení.

Pokud jste si při sjednání obřadu přáli tzv. identifikaci nebo rozloučení se zesnulým před otevřenou rakví (tzv. vystavení zesnulého) před zahájením samotného obřadu, přijďte raději 20 minut před začátkem obřadu, abyste měli dostatek času na důstojné rozloučení a pracovníci Smuteční síně mohli připravit vše potřebné k obřadu.
Ostatním smutečním hostům bude stačit pětiminutová časová rezerva před začátkem obřadu.
Než vstoupíte do Obřadního sálu, vypněte si prosím mobilní telefon nebo zvonění.

Kudy vstoupím do Smuteční síně?

Pro nejbližší pozůstalé (obvykle blízká rodina) je zhruba 15-20 minut před obřadem k dispozici Místnost pro pozůstalé (dveře vpravo). Pokud jsou dveře odemčené, je pro vás místnost připravena a nebojte se vejít a využít toto zázemí. Zde si můžete odložit a nabídnout si nápoj, než za vámi přijde pracovník Smuteční síně.
Ostatní smuteční hosté vstupují do Smuteční síně hlavním vchodem (prostřední dveře), který pracovník Smuteční síně otevře bezprostředně před začátkem obřadu. Využít můžete také galerii (balkon), která je přístupná z Obřadního sálu.
Než vstoupíte do Obřadního sálu, vypněte si prosím mobilní telefon nebo zvonění.

Kdy a kam přinést květiny?

Věnce a květiny na obřad můžete nechat dovézt prostřednictvím pohřební služby nebo květinářství. To je vhodné především u věnců a větších květinových darů, aby je pracovníci Smuteční síně mohli včas umístit do Obřadního sálu.
Věnec nebo květinovou vazbu můžete přinést také sami 20 minut před obřadem a předat ji pracovníkům Smuteční síně.
Řezané květiny a menší vazby budete moci položit k rakvi přímo po vstupu do Obřadního sálu na začátku smutečního obřadu.

Co máme dělat s věnci a květinami po obřadu?

Veškerou květinovou výzdobu vám krátce po skončení obřadu připravíme u zadního vchodu Smuteční síně. Pokud si budete přát, můžete si ji zde vyzvednout a odnést. V opačném případě ji ponechte na místě, pracovníci Smuteční síně zajistí jejich znehodnocení.
Květinová výzdoba se používá vždy pouze na daný smuteční obřad, pro který je určena.

Můžeme při obřadu vystavit fotografii zesnulého?

Během obřadu není problém umístit v blízkosti rakve rámeček s fotkou zesnulého nebo koláží z fotografií. Stačí toto přání uvést při jednání s pohřební službou a my vám připravíme vhodný stojan. Nezapomeňte pohřební službě sdělit rozměr.
S dostatečným předstihem lze domluvit i vystavení jiných předmětů, které zesnulého připomenou. Mohou to být například medaile, vyznamenání, řád, cenná sportovní trofej, služební čepice, přilba či stejnokroj, ale vedle katafalku už stála třeba i motorka.

Je možné mít u rakve čestnou stráž?

Čestná stráž bývá poctou během rozloučení s policistou, hasičem nebo vojákem, ale také například s členem horské služby, myslivcem nebo členem jiné profesní či spolkové organizace. Čestná stráž v takovém případě nastupuje ve slavnostním stejnokroji. Méně obvyklá, avšak možná, je čestná stráž „civilní“, kdy vedle rakve stojí blízcí přátelé nebo kolegové zesnulého ve vhodném civilním oděvu.

Přítomnost čestné stráže zcela záleží na přání vypravitele pohřbu. Toto přání je potřeba včas sdělit pohřební službě při sjednávání obřadu. Počet členů čestné stráže by měl být sudý, obvykle 4-8 osob. Dalším členem může být vlajkonoš s vlajkou (standartou, praporem, zástavou). Čestná stráž by měla dorazit 15-20 minut před začátkem obřadu.

Jak vybereme hudbu k obřadu?

S výběrem vhodné hudby vám pomůže pohřební služba během sjednání pohřbu. Vybírat můžete z naší pestré fonotéky, kterou průběžně rozšiřujeme. Najdete v ní české, slovenské i zahraniční skladby různých žánrů (populární, klasické, lidové), zpívané i instrumentální. Skladby z naší fonotéky vám pohřební služba může přehrát, aby se vám snáz vybíralo.

Pokud v naší fonotéce nenajdete konkrétní požadovanou skladbu, můžete nám s pomocí pohřební služby doručit nejméně dva dny předem vlastní, a to v některém z běžných formátů (např. mp3, wma, flac, aac ad.). Dbejte však na dostatečnou kvalitu nahrávky, za kterou v takovém případě nemůžeme ručit.

Jsou na konci obřadu nezbytné kondolence?

Osobní vyjádření soustrasti nejbližší rodině ze strany smutečních hostů je v závěru smutečního obřadu obvyklé, nikoli však nezbytné. Záleží vždy na přání rodiny, které je vhodné a především slušné respektovat. Pokud si rodina nepřeje přijímat osobní kondolence, je to pouze na jejím rozhodnutí. Důvodem může být hluboký zármutek, zhoršený zdravotní stav některých rodinných příslušníků, ale také například značné množství přítomných smutečních hostí, kdy by osobní kondolence představovaly pro rodinu neúnosnou zátěž. Rodina v takovém případě už samotnou přítomnost smutečních hostů na obřadu vnímá jako důstojné vyjádření soustrasti, spoluúčasti a podpory v jejích těžkých chvílích.

Mohu se rozloučit se zesnulým, když je obřad soukromý a jen pro úzký rodinný kruh?

Koho na smuteční obřad pozve, je plně na rozhodnutí vypravitele pohřbu, případně nejbližší rodiny. To je potřeba respektovat. Jedná-li se o rozloučení v úzkém rodinném kruhu a rodina si přítomnost dalších smutečních hostů nepřeje (tzv. soukromé rozloučení), můžete hledat jiný vhodný způsob, jak se se zesnulým naposledy rozloučit. Můžete například sami věnovat zesnulému tichou vzpomínku, zapálit si doma svíčku u jeho fotky nebo předmětu, který Vám zesnulého připomene. Pro přátele, kamarády a další blízké je však možné uspořádat i „náhradní“ pietní setkání. Takový obřad znovu nezarmoutí rodinu, nebude pro ni v těžkých dnech další psychickou zátěží a vám pomůže úmrtí kamaráda či kolegy snáze překonat. Pietní setkání můžete vhodným a důstojným způsobem uspořádat sami, ale můžete se také s takovým přáním obrátit na některou z pohřebních služeb, které vám jistě vyjdou vstříc, nebo přímo na Smuteční síň. V tomto případě však musíte počítat s úhradou.

Kolik stojí obřad ve Smuteční síni?

Cenu, kterou vám bude účtovat pohřební služba, přímo neurčujeme, neboť se řídí ceníkem konkrétní pohřební služby. Té my účtujeme náklady na obřad ve Smuteční síni, které jsou jednou z položek celkové ceny pohřbu.
Poplatek za obřad závisí na rozsahu služeb, které si přejete při sjednání pohřbu a které si u Smuteční síně následně objedná vaše pohřební služba. Podrobnosti najdete v našem Ceníku.

Naše ceny jsou srovnatelné s podobnými zařízeními v ČR, v porovnání se zahraničím jsou naopak velice nízké. Přesto je musíme stanovit vždy v takové výši, která nám umožní nabídnout profesionální služby, komfort pro pozůstalé, dodržet všechny legislativní požadavky a neustále zvyšovat standard našich služeb. Své nezanedbatelné náklady má i samotný provoz objektu z 20. let minulého století.

Jak bude obřad vypadat?

Záleží pouze na přání a požadavcích vypravitele pohřbu, jakou podobu obřadu si sjedná u pohřební služby. Zodpovědná pohřební služba Vám ochotně poradí a pomůže celý obřad sestavit, včetně speciálních a nestandardních přání, a následně nám předá požadavky na průběh obřadu. Pokud o Vašich požadavcích budeme vědět včas, lze realizovat téměř jakékoli Vaše rozumné přání.
Tradiční obřad vypadá tak, že do připraveného Obřadního sálu uvedeme rodinu z Místnosti pro pozůstalé a poté, co se usadí do předních řad, necháme hlavním vchodem vstoupit ostatní smuteční hosty. Ti zaujmou volná místa k sezení či stání, případně využijí místa ke stání na galerii. Následně zazní první část zvolených skladeb, po nich smuteční řeč a dále zbývající zvolené skladby. Před spuštěním rakve ke konci poslední písně obřadník vyzve přítomné hosty, aby povstali a vyjádřili úctu zesnulému. Obřad končí krátkým poděkováním řečníka a kondolencemi nejbližším pozůstalým.

Jak dlouho obřad trvá?

Každý obřad se řídí přáním vypravitele pohřbu a rodiny. Jeho délku proto můžete ovlivnit při sjednávání pohřbu s pohřební službou. Rozhodující jsou délka smuteční řeči, počet a délka písní, které si vyberete, aby během obřadu zazněly, a také trvání osobních kondolencí v závislosti na množství smutečních hostů.

Obvykle obřad trvá 20-30 minut. Na základě vašich přání ale může být i kratší. Pokud byste si naopak přáli větší prostor pro poslední rozloučení, měli speciální přání na průběh obřadu, hovořilo by více smutečních řečníků z lidu (např. za rodinu, za kolegy z práce, kamarády atp.), případně pokud očekáváte značné množství smutečních hostů a budete potřebovat více času na osobní kondolence, potom vám doporučujeme už předem požádat pohřební službu o rezervaci dvojitého časového termínu. Ten vám umožní dostatečný prostor pro důstojné rozloučení i v případě nestandardního průběhu.
S ohledem na další smuteční hosty, kteří čekají na následující obřad, a z úcty k nim je důležité dodržet obvyklou délku každého obřadu.