Časté otázky a odpovědi

Můžeme ke Smuteční síni přijet autem, např. pro věnce a květiny nebo s hendikepovanou osobou?

Vjezd do areálu hřbitova je zakázán, a to i vozidlům užívaným osobami se zdravotním postižením. O zajištění výjimky (jednorázového povolení vjezdu) můžete požádat pohřební službu nebo přímo Správu hřbitovů v úřední době (tel. 495 537 660). Toto povolení může být zpoplatněno.
Zákaz vjezdu vozidel je stanoven především z důvodu bezpečnosti chodců i samotné důstojnosti pietního místa. Odstavená vozidla současně často blokují průjezd pohřebním službám a narušují obřady.

Jak dlouho před obřadem máme přijít?

Pokud jste vypravitelem pohřbu (tedy osoba, která sjednává celý pohřeb s pohřební službou), přijďte do Smuteční síně 15-20 minut před začátkem obřadu, aby se s Vámi mohl pracovník Smuteční síně domluvit na případných podrobnostech. Se stejným předstihem může přijít i nejbližší rodina zesnulého. K dispozici vám bude Místnost pro pozůstalé, kam za vámi přijde řečník obřadní síně a probere s vámi smuteční řeč a průběh celého rozloučení.
Pokud jste si při sjednání obřadu přáli rozloučení se zesnulým před otevřenou rakví (vystavení zesnulého) nebo máte sjednánu tzv. identifikaci před zahájením samotného obřadu, přijďte raději 20 minut před jeho začátkem, abyste měli dostatek času na důstojné rozloučení a pracovníci Smuteční síně mohli připravit vše potřebné k obřadu.
Ostatním smutečním hostům bude stačit 5-10minutová časová rezerva před začátkem obřadu.
Než vstoupíte do Obřadního sálu, vypněte si prosím mobilní telefon nebo zvonění.

Kudy vstoupím do Smuteční síně?

Pro nejbližší pozůstalé (obvykle blízká rodina) je zhruba 15-20 minut před obřadem k dispozici Místnost pro pozůstalé (prosklené dveře vpravo). Pokud jsou dveře odemčené, je pro vás místnost připravena a nebojte se vejít a využít toto zázemí. Zde si můžete odložit a nabídnout si nápoj, než za vámi přijde pracovník Smuteční síně.
Ostatní smuteční hosté vstupují do Smuteční síně hlavním vchodem (prostřední dveře), který pracovník Smuteční síně otevře bezprostředně před začátkem obřadu. Využít můžete také galerii (balkon), která je přístupná z Obřadního sálu.
Než vstoupíte do Obřadního sálu, vypněte si prosím mobilní telefon nebo zvonění. Pokud přinášíte věnce nebo větší květinové vazby, opatřete je jménem zesnulého a předejte je pracovníkům síně 15-20 minut před obřadem u zadního (provozního) vchodu.

Kdy a kam přinést květiny?

Věnce a květiny na obřad můžete nechat dovézt prostřednictvím pohřební služby nebo květinářství. To je vhodné především u věnců a větších květinových darů, aby je pracovníci Smuteční síně mohli včas umístit do Obřadního sálu.
Věnec nebo květinovou vazbu můžete přinést také sami 15-20 minut před obřadem a předat ji pracovníkům Smuteční síně. Všechny věnce a květinové vazby je v takovém případě nutné opatřit jménem zesnulého, aby nemohlo dojít k záměně. Pracovníci síně si je od vás převezmou u zadního (provozního) vchodu. Uvedená časová rezerva je nutná pro přípravu obřadu. Když přijdete na poslední chvíli, květinovou výzdobu si od vás už pracovníci nemusejí převzít. Toto pravidlo stanoví i závazný provozní řád síně.
Řezané květiny a menší vazby budete moci sami položit k rakvi přímo po vstupu do Obřadního sálu bezprostředně před začátkem smutečního obřadu.

Co máme dělat s věnci a květinami po obřadu?

Veškerou květinovou výzdobu vám krátce po skončení obřadu připravíme u zadního vchodu Smuteční síně. Pokud si budete přát, můžete si ji zde do 15 minut od skončení obřadu vyzvednout a odnést. V opačném případě ji ponechte na místě a pracovníci Smuteční síně zajistí její znehodnocení.
Květinová výzdoba se používá vždy pouze na daný smuteční obřad, pro který je určena.

Můžeme při obřadu vystavit fotografii zesnulého?

Během obřadu není problém umístit v blízkosti rakve rámeček s fotkou zesnulého nebo koláží z fotografií. Stačí toto přání uvést při jednání s pohřební službou a my vám připravíme vhodný stojan. Nezapomeňte pohřební službě sdělit rozměr fotografie.
S dostatečným předstihem lze domluvit i vystavení jiných předmětů, které zesnulého připomenou. Mohou to být například medaile, vyznamenání, řád, cenná sportovní trofej, služební čepice, přilba či stejnokroj, ale vedle katafalku už stála třeba i motorka.

Je možné mít u rakve čestnou stráž?

Čestná stráž bývá poctou během rozloučení s policistou, hasičem nebo vojákem, ale také například s členem horské služby, myslivcem nebo členem jiné profesní či spolkové organizace. Čestná stráž v takovém případě nastupuje ve slavnostním stejnokroji. Méně obvyklá, avšak možná, je čestná stráž „civilní“, kdy vedle rakve stojí blízcí přátelé nebo kolegové zesnulého ve vhodném civilním oděvu.
Přítomnost čestné stráže zcela záleží na přání vypravitele pohřbu. Toto přání je potřeba včas sdělit pohřební službě při sjednávání obřadu. Počet členů čestné stráže by měl být sudý, obvykle 4-8 osob. Dalším členem může být vlajkonoš s vlajkou (standartou, praporem, zástavou). Čestná stráž by měla dorazit 15-20 minut před začátkem obřadu.

Jak vybereme hudbu k obřadu?

S výběrem vhodné hudby vám pomůže pohřební služba během sjednání pohřbu. Vybírat můžete z naší pestré fonotéky, kterou průběžně rozšiřujeme. Najdete v ní české, slovenské i zahraniční skladby různých žánrů (populární, klasické, lidové), zpívané i instrumentální. Skladby z naší fonotéky vám pohřební služba může přehrát, aby se vám snáz vybíralo.
Pokud v naší fonotéce nenajdete konkrétní požadovanou skladbu, můžete nám prostřednictvím pohřební služby dodat nejméně dva dny předem vlastní hudbu, a to v některém z běžných formátů (např. mp3, wma, wav, flac, aac ad.). Skladby včas doručte pohřební službě. Dbejte však na dostatečnou kvalitu nahrávky, za kterou v takovém případě nemůžeme ručit. Krajně nevhodné jsou záznamy z živých vystoupení končící potleskem nebo obsahující aplaus, pískot apod.

Jsou na konci obřadu nezbytné kondolence?

Osobní vyjádření soustrasti nejbližší rodině ze strany smutečních hostů je v závěru smutečního obřadu obvyklé, nikoli však nezbytné. Záleží vždy na přání rodiny, které je vhodné a především slušné respektovat. Pokud si rodina nepřeje přijímat osobní kondolence, je to pouze na jejím rozhodnutí. Důvodem může být hluboký zármutek, zhoršený zdravotní stav některých rodinných příslušníků, ale také například značné množství přítomných smutečních hostí, kdy by osobní kondolence představovaly pro rodinu neúnosnou zátěž. Rodina v takovém případě už samotnou přítomnost smutečních hostů na obřadu vnímá jako důstojné vyjádření soustrasti, spoluúčasti a podpory v jejích těžkých chvílích.
Ke kondolencím ještě malá poznámka. Soustrast pozůstalým „nepřejeme“, ale „vyjadřujeme“. Obvykle s podáním ruky pouze řekneme „upřímnou soustrast“, případně „přijměte moji soustrast“ či „dovolte, abych Vám vyjádřil svoji hlubokou soustrast“ apod. Je společensky nevhodné využívat takovou chvíli k delším hovorům, probírat rodinné záležitosti či historky z minulosti, i když je budete mínit dobře jako podporu pozůstalým.

Mohu se rozloučit se zesnulým, když je obřad soukromý a jen pro úzký rodinný kruh?

Koho na smuteční obřad pozve, je plně na rozhodnutí vypravitele pohřbu, případně nejbližší rodiny. To je potřeba respektovat. Jedná-li se o rozloučení v úzkém rodinném kruhu a rodina si přítomnost dalších smutečních hostů nepřeje (tzv. soukromé rozloučení), můžete hledat jiný vhodný způsob, jak se se zesnulým naposledy rozloučit. Můžete například sami věnovat zesnulému tichou vzpomínku, zapálit si doma svíčku u jeho fotky nebo předmětu, který Vám zesnulého připomene. Pro přátele, kamarády a další blízké je však možné uspořádat i „náhradní“ pietní setkání. Takový obřad znovu nezarmoutí rodinu, nebude pro ni v těžkých dnech další psychickou zátěží a vám pomůže úmrtí kamaráda či kolegy snáze překonat. Pietní setkání můžete vhodným a důstojným způsobem uspořádat sami, ale můžete se také s takovým přáním obrátit na některou z pohřebních služeb, které vám jistě vyjdou vstříc, nebo přímo na Smuteční síň. V tomto případě však musíte počítat s úhradou.

Kolik stojí obřad ve Smuteční síni?

Cenu, kterou vám bude účtovat pohřební služba, přímo neurčujeme, neboť se řídí ceníkem konkrétní pohřební služby. Té my účtujeme náklady na obřad ve Smuteční síni, které jsou jednou z položek celkové ceny pohřbu.
Poplatek za obřad závisí na rozsahu služeb, které si přejete při sjednání pohřbu a které si u Smuteční síně následně objedná vaše pohřební služba. Podrobnosti najdete v našem Ceníku.
Naše ceny jsou srovnatelné s podobnými zařízeními v ČR, v porovnání se zahraničím jsou naopak velice nízké. Přesto je musíme stanovit vždy v takové výši, která nám umožní nabídnout profesionální služby, komfort pro pozůstalé, dodržet všechny legislativní požadavky a neustále zvyšovat standard našich služeb. Své nezanedbatelné náklady má i samotný provoz objektu z 20. let minulého století.

Jak bude obřad vypadat?

Záleží pouze na přání a požadavcích vypravitele pohřbu, jakou podobu obřadu si sjedná u pohřební služby. Zodpovědná pohřební služba Vám ochotně poradí a pomůže celý obřad sestavit, včetně speciálních a nestandardních přání, a následně nám předá požadavky na průběh obřadu. Pokud o Vašich požadavcích budeme vědět včas, lze realizovat téměř jakékoli Vaše rozumné přání.
Tradiční obřad vypadá tak, že do připraveného Obřadního sálu uvedeme rodinu z Místnosti pro pozůstalé a poté, co se usadí do předních řad, necháme hlavním vchodem vstoupit ostatní smuteční hosty. Ti zaujmou volná místa k sezení či stání, případně využijí místa ke stání na galerii. Následně zazní první část zvolených skladeb, po nich smuteční řeč a dále zbývající zvolené skladby. Před spuštěním rakve ke konci poslední písně obřadník vyzve přítomné hosty, aby povstali a vyjádřili úctu zesnulému. Obřad končí krátkým poděkováním řečníka a kondolencemi nejbližším pozůstalým.

Jak dlouho obřad trvá?

Každý obřad se řídí přáním vypravitele pohřbu a rodiny. Jeho délku proto můžete ovlivnit při sjednávání pohřbu s pohřební službou. Rozhodující jsou délka smuteční řeči, počet a délka písní, které si vyberete, aby během obřadu zazněly, a také trvání osobních kondolencí v závislosti na množství smutečních hostů.
Obvykle obřad trvá 20-30 minut. Na základě vašich přání ale může být i kratší. Pokud byste si naopak přáli větší prostor pro poslední rozloučení, měli speciální přání na průběh obřadu, hovořilo by více smutečních řečníků z lidu (např. za rodinu, za kolegy z práce, kamarády atp.), případně pokud očekáváte značné množství smutečních hostů a budete potřebovat více času na osobní kondolence, potom vám doporučujeme už předem požádat pohřební službu o rezervaci dvojitého časového termínu. Ten vám zaručí dostatečný prostor pro důstojné rozloučení i v případě nestandardního průběhu.
S ohledem na další smuteční hosty, kteří čekají na následující obřad, a z úcty k nim je důležité dodržet obvyklou délku každého obřadu.

Můžeme před obřadem ještě otevřít rakev a rozloučit se se zesnulým?

Chcete-li se ještě před obřadem rozloučit se zesnulým u otevřené rakve, musíte o to s dostatečným předstihem požádat pohřební službu, u které sjednáváte pohřbení. Ta váš požadavek předá nejpozději 48 hodin předem Smuteční síni, aby byla zajištěna důstojnost celého aktu. Pohřební služba také plně zodpovídá za přípravu zesnulého k obřadu a za jeho stav během rozloučení.
Pravidla nám v tomto případě určuje zákon č. 193/2017 Sb., o pohřebnictví, v platném znění. Pokud se obřad koná do týdne od úmrtí, lze zajistit vystavení zesnulého, kdy se u otevřené rakve může rozloučit rodina a případně další rodinou pozvaní hosté. Po týdnu, tedy od osmého dne od úmrtí, lze uskutečnit pouze tzv. identifikaci, a to výhradně vypravitelem pohřbu, který je jako jediný ze zákona oprávněn otevřít konečnou rakev. Týdnem se rozumí sedm po sobě jdoucích kalendářních dní, kdy prvním dnem je den úmrtí. Jde-li o rozloučení po sedmi dnech od úmrtí (započatý osmý den a déle), není již vystavení zesnulého ve Smuteční síni možné.

Dovolujeme si vás upozornit, že v souladu s Provozním řádem Smuteční síně není při identifikaci u otevřené rakve možná přítomnost dalších osob spolu s vypravitelem pohřbu.
Doporučujeme vám k vystavení nebo identifikaci přijít s dostatečným předstihem, tedy 15-20 minut před začátkem obřadu, aby byl dostatek času na důstojné rozloučení a následně na úpravu Obřadního sálu.

Je Smuteční síň bezbariérová?

Prostory Smuteční síně jsou vzhledem k charakteru a dispozicím historické budovy bezbariérové pouze částečně. S berlemi, chodítkem nebo na invalidním vozíku se pohodlně dostanete do Místnosti pro pozůstalé i do Obřadního sálu. Vzhledem k výšce katafalku však osoba sedící na invalidním vozíku nebude moci nahlédnout do otevřené rakve při vystavení zesnulého nebo identifikaci před obřadem. Smuteční síň také bohužel nedisponuje bezbariérovým WC přístupným pro osoby na vozíku, využít však můžete WC v budově Správy hřbitova nedaleko vstupu do areálu hřbitova.
Upozorňujeme také, že zákaz vjezdu na hřbitov platí i pro vozidla přepravující osoby s omezením pohybu a zdravotně postižené. Jednorázové povolení vjezdu je možné si v úřední době sjednat u Správy hřbitovů (tel. 495 537 660).

Proč je zakázaný průchod za Smuteční síní?

Návštěvníci hřbitova si často zkracovali cestu průchodem přes loučku přiléhající ke Smuteční síni a ohraničené živým plotem. Procházeli tak přímo před prosklenou stěnou, kam směřují zraky všech smutečních hostů během obřadu. Stalo se dokonce, že zde někteří lidé chtěli vykonat potřebu. Je jistě pochopitelné, že takové narušení obřadu je nanejvýš nedůstojné a neuctivé. Navíc se opakovaným pošlapáním ničily tráva a květiny. Proto je zde vstup zamezen a návštěvníci musejí loučku obejít po zpevněné cestě. Za ohleduplnost děkujeme.

Je u Smuteční síně povoleno kouřit?

Provozní řád hřbitova obecně zakazuje kouření na pohřebišti. Před Smuteční síní jsou vyhrazena dvě místa pro kuřáky, a to na každé straně průčelí budovy, kde jsou umístěny venkovní popelníky. Prosíme kuřáky o maximální ohleduplnost vůči ostatním hostům a návštěvníkům hřbitova i vůči důstojnosti pietního místa. Nedopalky odhazujte pouze do popelníků, které vám jsou k dispozici. Ostatní odpadky můžete vyhodit do kterékoli popelnice či kontejneru, které jsou rozmístěné po celém areálu hřbitova. Kouření uvnitř Smuteční síně je zakázáno.

Mám kvůli účasti na pohřbu právo na volno v zaměstnání?

V případě úmrtí blízké osoby Vám zaměstnavatel musí v některých případech poskytnout volno s náhradou mzdy nebo platu (tzv. placené volno). Podrobnosti stanovuje vláda svým nařízením, a mohou se proto měnit.
Pokud Vám zemře nejbližší člen rodiny, tedy manžel, manželka, druh, družka nebo dítě, máte nárok na dva dny volna a jeden další den volna k účasti na pohřbu.
Na jeden den volna k účasti na pohřeb máte nárok, pokud Vám zemře rodič nebo sourozenec. To samé platí v případě pohřbu rodiče nebo sourozence druhého z manželů a také při pohřbu manžela či manželky Vašeho dítěte nebo Vašeho sourozence. Jestliže jste v těchto případech vypravitelem (obstaratelem) pohřbu, můžete čerpat další jeden den volna navíc.
Na nezbytně nutnou dobu, maximálně však na jeden den volna, máte nárok, pokud se účastníte pohřbu svého prarodiče nebo vnuka, stejně jako prarodiče svého manžela či manželky. Stejné volno můžete čerpat na pohřeb jiné blízké osoby, která s Vámi v době úmrtí žila v domácnosti. Jestliže jste v těchto případech vypravitelem (obstaratelem) pohřbu, můžete čerpat další jeden den volna navíc.
Pokud se budete se souhlasem zaměstnavatele účastnit pohřbu vašeho kolegy z práce, poskytne Vám zaměstnavatel placené volno na dobu nezbytně nutnou k účasti na takovém pohřbu.

Potvrzení o účasti na pohřbu Vám na požádání vydají pohřební služba, která pohřeb zajišťuje, či přímo pracovníci Smuteční síně.

Kdy mám nárok na pohřebné?

Podle informací MPSV má na pohřebné nárok ten, kdo vypravil pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte. Podmínkou je, aby zemřelý měl ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Pohřebné se vyplácí ve výši 5.000 Kč, nárok však po uplynutí jednoho roku zaniká. Obraťte se včas na krajskou pobočku úřadu práce, která příspěvek vyplácí a poskytne vám podrobné informace.

Kdo mi může přiznat sirotčí nebo vdovský/vdovecký důchod?

Abyste měli nárok na vyplácení sirotčího nebo vdovského/vdoveckého důchodu, musí být splněno několik podmínek. Obraťte se co nejdříve na nejbližší pobočku okresní správy sociálního zabezpečení, kde vám poradí a posoudí vaši žádost.

Co je smuteční štít?

Smuteční štít je moderní, citlivý a velmi pěkný způsob obrazového doprovodu během posledního rozloučení. Po celou dobu obřadu je na naší velkoplošné obrazovce ve smuteční síni promítána fotografie zesnulého s jeho jménem a příjmením, daty narození a úmrtí. Smuteční štít nemusí obsahovat fotografii, pokud ji rodina nemá k dispozici nebo si to nepřeje. Štít tak plně nahrazuje dříve používanou fotografii zesnulého umístěnou na stojánku u rakve.

Velkoplošná obrazovka je dostatečně veliká a umístěná v takové výšce, aby byl obraz dobře viditelný, zároveň nikterak neruší samotný obřad a nehrozí její zakrytí nebo pád například při pokládání květin.

Pokud si budete přát výrobu smutečního štítu, oznamte to včas vaší pohřební službě. Té dodáte požadovaný text a také fotografii v elektronické podobě. Fotografie musí být v dostatečné kvalitě, velikosti a rozlišení pro umístění na velkoplošnou obrazovku. Formáty souboru jsou JPG. Soubor by měl mít velikost nejméně 1 MB. Hotový smuteční štít vám poté nabídne pohřební služba ke schválení.