Rekonstrukce

1. etapa – říjen 2018

1. V hlavním sále jsme nainstalovali novou audio aparaturu, která zajišťuje kvalitní poslech reprodukované hudby z fonotéky smuteční síně. Samozřejmostí je i možnost produkce hudebních souborů od pozůstalých.

2. V čekárně pro pozůstalé jsme zásadně změnili podobu interiéru. Pořídili jsme novou sedačku až pro 8 sedících. Na podlahu jsme položili nový koberec, na okna jsme zavěsili nové záclony tak aby nejbližší měli pocit soukromí. Rovněž jsme nainstalovali automaty pro občerstvení studenými i teplými nápoji. Pozůstalým jsou k dispozici zdarma. Zprovoznili jsme prostor výstavu, který nebyl řadu let používán.

3. V zázemí jsme pořídili 10 ks nový manipulačních vozíků, které slouží pro uložení rakví. Původní byly značně poškozené a opotřebované.

4. Zajistili jsme opravu hydraulického systému zdviže katafalku. Zamezili jsme únikům oleje, které ohrožovaly správnou funkci.

5. Vytvořili jsme on-line rezervační systém pro pohřební služby, který slouží pro zadávání termínů obřadů. Dosáhli jsme tak přehledné formy, která nahradila zastaralý systém telefonického objednávání termínů. Pohřební služba, kterou si pozůstalí vyberou má možnost nepřetržitého poptávání časů obřadů, zároveň může pozůstalým i přehrát ukázky hudby z fonotéky smuteční síně. Systém je k nahlédnutí i veřejnosti na adrese: https://rezervace.sshkk.cz/

Celkové investice ze strany provozovatele za 1. etapu činí 500 tisíc Kč.

2. etapa – leden 2019 (práce dosud probíhají)

1. V zázemí smuteční síně konkrétně v místnosti příjmu jsme zahájili stavební práce na nových omítkách, výměně podlahové krytiny, vč. izolace zemní vlhkosti, nové elektroinstalaci a nové sanitě. Naší snahou je výrazně vylepšit celkový vzhled těchto prostor, kde pohřební služby předávají rakve se zemřelými pracovníkům smuteční síně. Prostory byly za léta provozu, kdy neproběhly žádné opravy, značně opotřebované a pohledově nevzhledné.

2. V termínu 21. až 24. 2. 2019 bude probíhat položení nového podkladu podlahy. Z tohoto důvodu nemohou v těchto dnech probíhat obřady.

3. Přibližně do 6 týdnů budou vyměněny i vchodové dveře do zázemí síně. Rovněž budou nainstalovány zcela nové, automatické dveře, které budou oddělovat místnost příjmu od dalších prostor zázemí objektu.

4. K 20. 3. 2019 je podlahová krytina v místnosti příjmu hotová. Započaly práce na vnitřních obkladech, budeme osazovat sanitu.

5. Souběžně pracemi v místnosti příjmu jsme zahájili rekonstrukci manipulačního prostoru, který na místnost příjmu navazuje. Jde o novou elektroinstalaci, sanaci omítek od vlhkosti, odstranění původního černého nátěru ve výstavu zemřelých. I zde byla položena nová podlahová krytina. Výstav zemřelých uzpůsobíme tak, aby vypravitel pohřbu, příp. rodinní příslušníci měli možnost před začátkem obřadu setrvat se zemřelým v soukromí.

6. Ve všech rekonstruovaných prostorách vzniká nová datová síť. Ta v dnešní době již citelně chyběla. V budoucnu budou mít rodinní příslušníci možnost sledovat obřad on-line na internetu.

7. Rovněž připravujeme vše na možnost audiovizuálních obřadů. V obřadním sále bude nainstalována TV obrazovka, kde bude možné zobrazit např. fotografii zesnulého, příp. více snímků, resp. videosekvenci. Např. ze života zemřelé osoby.

8. K 3. 4. 2019 je v místnosti příjmu hotov hygienický koutek jehož součástí je umyvadlo, výlevka a elektrický ohřívač vody.

9. Ve dnech 8. až 10. dubna 2019 bude ve smuteční síni probíhat instalace klimatizace rozlučkového sálu. Návštěvníci síně již nebudou muset trpět v letních měsících vlivem vysokých teplot tak jako v uplynulých desetiletích. Ve výše uvedených dnech nebudou probíhat ve smuteční síni obřady. Finanční náklad 300 tisíc Kč.

10. Práce na nové elektroinstalaci zázemí síně k datu 3. 4. 2019 pokročily. Místnost příjmu a manipulační prostor k rozlučkovému sálu jsou hotové. V suterénu objektu byla vytvořena hlavní kabelová trasa. Celková délka kabeláže k dnešnímu dni je cca 1,5 kilometru.

11. Byla vyměněna skleněná stěna výstavu zemřelých. V budoucnu bude možné tento prostor opět využívat ke svému účelu.

12. V hlavním sále smuteční síně bylo vymalováno. Práce komplikoval původní nátěr na němž nová vrstva „nechtěla držet“. Většinu míst jsme museli zcela zbavit původního nátěru mechanicky – škrabkou. Celková investice se vyšplhala k částce 31 tisíc Kč.

13. Dosavadní investice do stavebních prací při rekonstrukci zázemí smuteční síně čítají částku 380 tisíc Kč.

14. Ve spolupráci s vlastníkem objektu smuteční síně jsme vyměnili původní plechová vrata za moderní hliníková. Staré dveře netěsnily a při otevírání a zavírání způsobovaly hluk.
Investici ve výši 131 tisíc Kč hradil vlastník objektu.

Veškeré práce probíhají za provozu.