Přehled obřadů

Údaje mohou být aktualizovány.
Za správnost údajů odpovídá pohřební služba, která data do systému zadala.

Pořadí obřadů
25. 2. 2019
09:00 Jaroslava Bulenová Pohřebnictví Pícha HK
10:00 Lubomír Černý Pohřebnictví Pícha HK
11:00 Zdeňka Tomášková Pohřebnictví Pícha HK
12:00 prof. RNDr. František Bartoš, DrSc. Pohřebnictví Pícha
13:00 soukromé rozloučení Pohřebnictví Pícha
14:00 Věra Mlynářová Pohřebnictví Husáková
26. 2. 2019
11:00 Anna Kafuňková Pohřebnictví Husáková
12:00 Jaroslav Zika Pohřební služba Aeternitas
13:00 Václav Šmíd Pohřebnictví Husáková
28. 2. 2019
10:00 soukromé rozloučení Pohřební ústav Petr Rychlík