Vládní nařízení „koronavir“

12. 3. 2020

Vážení návštěvníci smuteční síně,

na základě usnesení Vlády ČR ze dne 12. března 2020 č. 199, o přijetí krizového opatření, se zakazuje s účinností ode dne 13. března 2020 konání veškerých akcí a jiných shromáždění veřejného či soukromého charakteru s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to až do odvolání.

Z tohoto zákazu jsou výslovně vyloučeny pohřby. Počet osob, které se zúčastní smutečního obřadu, tedy není nijak omezen.

S ohledem na naléhavost situace Vás prosíme, abyste svou účast na posledním rozloučení pečlivě uvážili ve prospěch zachování bezpečnosti a ochrany zdraví všech občanů.

Děkujeme Vám za pochopení.

Miroslav Hampl
vedoucí smuteční síně