Velkoplošná obrazovka ve standardním provozu

30. 4. 2020

Nová služba využití velkoplošné obrazovky, o které jsme Vás koncem března informovali, po měsíc trvajícím pilotním provozu již zahájila provoz ve standardním režimu. Pozůstalým se tak díky vyobrazení jejich blízkého nabízí možnost připomenout si společně prožité chvíle s ním.

Vypravitel pohřbu má možnost vybrat si ze tří variant:

1. „Smuteční štít bez fotografie“ – jde o zobrazení jména a příjmení zemřelého, datum narození a datum úmrtí.

2. „Smuteční štít s fotografií“ – k výše uvedeným údajům připojíme jednu fotografii dle přání vypravitele pohřbu.

3. „Smuteční štít PREZENTACE“ – projekce řady fotografií dle přání vypravitele pohřbu (standardně 1 až 5 snímků), pochopitelně možno i více.

U prvních dvou variant si lze vybrat z několika nabídek grafiky pozadí, na kterém jsou textové údaje uvedeny. S vhodným výběrem Vám rádi poradí pracovníci pohřebních služeb.

Upozorňujeme objednavatele pohřbení, aby o poptávce této služby informovali pohřební službu, kterou pověřili zprostředkováním obřadu. Podklady pro zobrazení informací (údaje o zemřelém, fotografii /fotografie) předejte pohřební službě ve lhůtě do 48 hodin před zahájením obřadu.