Velkoplošná obrazovka ve smuteční síni

30. 3. 2020

Další novinkou, kterou pro návštěvníky smuteční síně připravila naše společnost, je velkoplošná obrazovka umístěná v sále smuteční síně. Lze ji využít k zobrazení jména příjmení zemřelé osoby, příp. dalších údajů (datum narození a datum úmrtí), další eventualitou je připojení fotografie.

Požadavek na tuto službu předá vypravitel pohřbu zvolené pohřební službě. Zařízení je až do odvolání ve zkušebním režimu.

Celková investice, kterou v plné výši hradil provozovatel smuteční síně, je 84 tisíc Kč vč. DPH.