Rekonstrukce chladicího zařízení pro zemřelé dokončena

8. 6. 2020

Tentokrát jsme se zaměřili na chladicí místnost pro uložení zemřelých. Ti jsou zde přechodně ukládáni v den konání smutečního obřadu. Šlo o dosud nejnáročnější část celkové obnovy objektu, protože jsme se museli vyrovnat s několika znesnadňujícími skutečnostmi:

1. Veškeré práce probíhaly za provozu, příp. s minimálními omezeními.
2. Původní prostory nadměrně sužovala zemní vlhkost, kterou jsme museli odstranit.
3. Během rekonstrukce nebylo možné prostorů využívat, tzn. pohřební služby byly nuceny přivážet zemřelé bezprostředně před obřadem a po jeho ukončení je opět převzít.

Plánovaná akce měla zdárný průběh, navíc se nám podařilo vybudovat nový, dosud chybějící mrazicí box. V praxi to znamená, že pohřební služby mohou do smuteční síně s předstihem přivážet i ty zemřelé, u nichž uplynulo více jak sedm dní od úmrtí, což dosud nebylo reálné.


Původní zařízení se využívalo přibližně padesát let. Na začátku 90. let došlo k výměně chladicího agregátu, ten tedy sloužil 30 let.

Rekonstrukční práce budou nadále pokračovat v další etapě.

Celková investice se vyšplhala k částce 1 800 000 Kč vč. DPH. Provozovatel hradil 1 500 000 Kč. Vlastník objektu smuteční síně se podílel ve výši 300 tisíc vč. DPH.

Miroslav Hampl
vedoucí smuteční síně