Pravidla vystavení zemřelých v otevřené rakvi (COVID-19)

29. 3. 2021

Vážení pozůstalí,

dovolte mi, abych Vás níže informoval o podmínkách, které je nutné dodržovat při požadavku vypravitele pohřbu na otevření rakve se svým blízkým (tzv. výstav či identifikaci), který zemřel s onemocněním COVID-19:

1. Výstav nebo identifikaci zemřelého lze provést pouze v prostorách výstavní místnosti za sklem se zamezením fyzického kontaktu s ním, nikoli v hlavním sále smuteční síně.

2. Otevření a uzavření rakve, příp. hygienického vaku je povinen provést pouze pracovník Vámi vybrané pohřební služby. Upozorňuji, že požadavek je třeba vznést ve lhůtě nejméně 48 hodin před začátkem smutečního obřadu. V případě nároku vypravitele pohřbu na předem nehlášený výstav či identifikaci bude tento požadavek postoupen příslušné pohřební službě po ukončení obřadu. Úkon lze tedy realizovat po následné dohodě pohřební služby a vypravitele v jiných prostorách než v objektu smuteční síně.

Miroslav Hampl
vedoucí smuteční síně