Modernizace chladicího zařízení

25. 3. 2020

Od pondělí 30. března 2020 budou ve smuteční síni v Kuklenách zahájeny rozsáhlé práce na modernizaci chladicího zařízení pro uložení zesnulých, včetně navazujících prostor.

Toto zařízení bylo vybudováno na začátku 70. let minulého století a od této doby zaznamenalo pouze dílčí opravy spočívající v obložení stěn omyvatelným povrchem z plastu, výmalbou a úpravy betonové podlahy. Současná podoba chladicí místnosti, která je umístěna v suterénu objektu smuteční síně a je veřejnosti nepřístupná, je na hranici technických možností i hygienických předpisů. Navíc je nadměrně sužována zemní vlhkostí.
Vzhledem k náročnosti a rozsahu prací dojde k omezení obřadních dnů. Po dobu prací budou obřady probíhat v pondělí, čtvrtek a pátek. Ostatní budou vyhrazeny pro pracovníky dodavatelských firem.

Předběžné náklady na modernizaci čítají cca 1,7 milionu Kč včetně DPH.

Miroslav Hampl
vedoucí smuteční síně