Klimatizace

27. 7. 2020

Vážení návštěvníci smuteční síně,

před necelým měsícem jsme Vás informovali o vybavení místnosti pro nejbližší pozůstalé novou klimatizační jednotkou. Vzhledem k dodržování doporučených teplotních rozdílů a ve snaze nevystavovat organizmus zbytečnému teplotnímu šoku byla za optimální zvolena teplota 22 stupňů.

Regulace ovzduší tohoto vnitřního prostoru s malou rozlohou je při okamžitém zaplnění lidmi obtížnější, proto návštěvníky žádáme, aby po vstupu do místnosti zavírali dveře za účelem co možná nejrychlejšího dosažení požadovaného efektu.

Klimatizačním systémem je od loňska vybavený i hlavní sál objektu a další jeho funkce jako např. odvlhčování nebo ionizace přispívají ke zvýšení komfortních podmínek pro konání smutečních obřadů.

Miroslav Hampl
vedoucí smuteční síně