Přejeme Vám klidné vánoční svátky

18. 12. 2020

Vážení návštěvníci smuteční síně,

ač jste v tento nadcházející vánoční čas stiženi zármutkem a bolestí a okolnosti života Vás přivedly k nám, do smuteční síně, vězte, že i tyto prostory projasnila vánoční jiskra, jejíž svit uvádí ve známost radostné a pokojné dny.

Třebaže někomu z Vás jiskra života vyhasla už navždy, Vaše dny ať jsou naplněny vděčností za život milovaného blízkého, jehož jste ztratili.

Přejeme Vám klidné vánoční svátky.