Aktuální informace pro návštěvníky – koronavir

11. 1. 2021

Vážení pozůstalí, vážení návštěvníci smuteční síně,

dovoluji si Vás upozornit, že na základě usnesení vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1375 o přijetí krizového opatření je s účinností od 27. prosince 2020 do 22. ledna 2021 zakázán volný pohyb osob s výjimkou účasti na pohřbu v počtu ne vyšším než 15 osob.

Při překročení počtu účastníků umožníme uložení květinových darů před obřadem a přenos hudební složky a smutečního přednesu prostřednictvím zvukové techniky do venkovních prostorů. Vstup do hlavního sálu tedy bude během smutečního rozloučení uzavřen.

Pro každého účastníka nadále platí povinnost mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

Děkuji Vám za respektování usnesení vlády ČR i pokynů pracovníků smuteční síně.

Více informací o usnesení vlády naleznete zde.

Miroslav Hampl
vedoucí smuteční síně