Aktuální informace pro návštěvníky – koronavir

21. 10. 2020

Vážení pozůstalí a vážení návštěvníci smuteční síně,

dovoluji si Vás upozornit, že na základě usnesení vlády České republiky ze dne 21. října 2020 č. 1078 o přijetí krizového opatření je s účinností od 22. října 2020 zakázán volný pohyb osob na území České republiky s výjimkou účasti na pohřbu v počtu ne vyšším než 10 osob.

Zároveň se nařizuje pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob s výjimkou členů domácnosti, zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele nebo osob společně vykonávajících podnikatelskou či jinou obdobnou činnost, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, je-li to možné.

Současně pro každého účastníka platí povinnost mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

Děkuji Vám za respektování usnesení vlády ČR i pokynů pracovníků smuteční síně.

Miroslav Hampl
vedoucí smuteční síně

Více informací o usnesení vlády naleznete zde.