Aktuální informace – účast na pohřbu od 8. 6. 2021

8. 6. 2021

Vážení pozůstalí, vážení návštěvníci smuteční síně,

dovoluji si Vás upozornit, že na základě usnesení vlády České republiky ze dne 7. června 2021 č. 532 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se s účinností od 8. června 2021 do odvolání stanovují podmínky pro konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, tak, že je ve stejný čas možná přítomnost nejvýše 10 osob nebo při dodržení následujících podmínek nejvýše 200 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech; na akci se zakazuje účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 10 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16 nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat; organizátorovi akce se nařizuje u osoby před účastí na akci, na niž je regulován vstup, splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je organizátor akce povinen takové osobě neumožnit účast na akci; uvedené podmínky se nevztahují na účast pohřbu, pokud se jich neúčastní více než 30 osob.

Podmínky stanovené v bodu I/16 vizte v připojené příloze.

Pro každého účastníka nadále platí povinnost mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

Děkuji Vám za respektování usnesení vlády ČR i pokynů pracovníků smuteční síně.

Více informací o usnesení vlády naleznete zde.

Miroslav Hampl
vedoucí smuteční síně