Aktuální informace – účast na pohřbu od 30.9.2021

29. 9. 2021

Vážení pozůstalí, vážení návštěvníci smuteční síně,

dovoluji si Vás upozornit, že na základě usnesení vlády České republiky ze dne 27. září 2021 č. 853 k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví se s účinností od 30. září 2021 do odvolání stanovují podmínky pro konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, tak, že nařizuje organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 1 000 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, a zakazuje účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16 nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat; splnění podmínek podle bodu I/16 se nevyžaduje, jde-li o účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, nebo pohřbu, pokud se jich neúčastní více než 30 osob. Dále pak nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/16, před účastí na akci, na niž je regulován vstup, splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na akci.

Pro každého účastníka nadále platí povinnost mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

Děkuji Vám za respektování usnesení vlády ČR i pokynů pracovníků smuteční síně.

Více informací o usnesení vlády včetně podmínek stanovených v bodu I/16 naleznete zde.

Miroslav Hampl
vedoucí smuteční síně